پیامک صوتی

پیامک صوتی

"پیامک صوتی یکی از جدیدترین خدمات راه اندازی شده در دنیای موبایل و تلفن ثابت است. به کمک این سامانه شما می توانید پس از ضبط پیام مورد نظر خود و بارگذاری در سامانه صدای خود را به گوش مشتریان خود برسانید www.hezar3.ir"

مشاهده کامل آگهی:

پیامک صوتی